top of page
Despre Proiect

 

Proiect „Pescuit recreativ de-a lungul Dunării: Itinerarii piscicole danubiene“ este confinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.

 • Cod proiect: ROBG-348

 • Contract nr.: 68722/19.06.2018

 • Durata proiectului: 18 luni 04.07.2018 – 03.01.2020)

 • Bugetul total al proiectului: 421 888,16 Euro din care:

  • 358 604,93 Euro FEDR(85%);

  • 54 841,26 Euro Bugetul de Stat co-finanţare(13%) si

  • 8 441,97 Euro contribuţia proprie(2%).

 
Objective

 

Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor prin dezvoltarea de produse turistice comune prin prisma pescuitului sportiv/recreativ.

Alte obiective specifice:

 • creșterea gradului de conștientizare în cadrul zonei CBC RO-BG a beneficiilor sociale și economice ale turismului de pescuit recreativ;

 • dezvoltarea și promovarea a două noi produse turistice bazate pe resurse naturale și pescuit recreativ.

 

Obiectivul specific 2.1: "Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural, al resurselor și patrimoniului cultural" Aria eligibilă:

 • România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța;

 • Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.

bottom of page