top of page

Documente strategice din proiectul „Pescuitul recreativ al regiunii Dunării"

Ca urmare a proiectului "Pescuit recreativ de-a lungul Dunării: Itinerarii de pescuit danubiene", cod proiect ROBG-348, finanțat prin programul Interreg VA România-Bulgaria, implementat de Fundația Idein Dezvoltare și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, au fost două documente strategice dezvoltat:

Big Fish
Big Fish

Strategia comună urmărește creșterea gradului de conștientizare a părților interesate din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria cu privire la beneficiile sociale și economice ale turismului de pescuit de agrement. De asemenea, analizează legislația europeană și națională în domeniul pescuitului recreativ și împărtășește bunele practici europene.

Strategia

Strategia de marketing prezintă cercetări de piață, concurenți și potențiali beneficiari ai celor două produse turistice - Harta celor mai bune locuri pentru pescuit din regiunea CBC și Festivalul Pescuitului.

Strategia

Office Desk
bottom of page